DIZAJN I IZRADA KATALOGA

Dizajn kataloga predstavlja kolekciju proizvoda grupiranih u kategorije i pod kategorije koje omogućavaju laku preglednost korisnicima. Glavni cilj kataloga je da detaljno opiše Vašu cjelokupnu ponudu, akciju i ponude. Lijepo dizajnirani i vizualno privlačni katalozi pružaju potencijalnim kupcima informacije o proizvodima, a nerijetko su ključni element prilikom odluke o kupnji ili odluke o suradnji.

Na prvim stranicama kataloga ukratko se opisuju osnovne informacije o Vašem poduzeću, a zatim slijedi prezentacija proizvoda i usluga. Format kataloga nema standard već se prilagođava željama klijenta s ciljem da ne dvosmisleno prezentira ono što se treba predstaviti.


CIJENA IZRADE KATALOGA

Katalozi mogu biti tiskani ili u elektronskom obliku. Cijene tiska kataloga ovise o dimenziji, obimu stranica te nakladi. U koliko ste se odlučili za dizajn kataloga,  kod nas su cijene dizajna kataloga i tiska kataloga garantirano najpovoljnije na tržištu. Kontaktirajte nas i saznajte cijenu za dizajn kataloga i cijenu za tisak kataloga!

Iskustvo i kreativnost naše su vrline. Iskoristite ih!

OSTAVITE DOBAR DOJAM NA POTENCIJALNE KLIJENTE, PARTNERE I INVESTITORE!


IZRADA BROŠURE – PROSPEKTA

Brošura – prospekt je knjižica ili papir većeg formata više puta presavijen. Sadrži opis poduzeća te proizvode ili usluga koje ono nudi. Glavni zadatak brošure i prospekta je jasno predstavljanje poduzeća, njegove djelatnosti, proizvoda, planova i ciljeva, kao i informacije o novim proizvodima. Za veće količine sadržaja, proizvoda i usluga razmislite o dizajnu i izradi kataloga.

Dizajn kataloga, brošure, prospekta koriste se u razne marketinške svrhe, a najčešće za predstavljanje novog proizvoda ili cjelokupnog asortimana koji želite promovirati.

 

 


DIZAJN BROŠURE – PROSPEKTA

Kada razmišljamo o tome kako dizajnirati brošuru, krećemo s ispitivanjem klijenata zašto oni smatraju da im brošura treba i koji su njihovi ciljevi. Ponekad žele novu brošuru zato što zadnja koju su imali nije polučila uspjeh. Ako smo od vas dobili brief, lakše ćemo razmotriti što točno želite postići.

Kod dizajna i izrade brošure ili prospekta treba imati na umu krajnju svrhu. Da li je ona poklon na izložbi, da li je ona nečiji korporativni materijal ili je možda nastavak komunikacije na webu? Kada je netko otvori, što će mu brošura poručiti? Mi dizajniramo za tu osobu, ne za sebe i vas. Dizajn brošure mora se uklopiti u vaše poslovanje.

ŽELITE NAJBOLJE REZULTATE? MI ZNAMO KAKO POSTIĆI TAJ CILJ!