Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

Naše usluge i poslovno  savjetovanje temelj su vašeg uspješnog rada 
Knjigovodstvene
usluge za
poduzeća
Poslovna rješenja

> Point P 2000
> SAOP Minimax SAOP
> GRC Gastrobit Thor
> 4TH Dimension 4D Wand
> Tomsoft Luceed
> 8. Bit Times Integrator

0
GODINA ISKUSTVA
 
Knjigovodstvene
usluge za obrte i
slobodna zanimanja

 

 

 

 

 

 

 

 

NAŠ ZAJEDNIČKI CILJ

Rast vašeg  poslovanja

Pružamo potpunu podršku za Vaše poslovanje.

Naše usluge

 • Vođenje financijskog i materijalnog knjigovodstva
 • Obračun poreza na dodanu vrijednost
 • Saldakonti kupaca i dobavljača
 • Vođenje evidencije materijalne imovine i nematerijalne imovine
 • Prijave i odjave djelatnika na HZZO i HZMO
 • Obračun plaća i naknada
 • Obračuni ugovora o djelu, autorskih ugovora i sl.
 • Vođenje i obračun putnih naloga
 • Izrada statističkih i financijskih izvještaja, prijedloga kontnog plana
 • Godišnji obračun (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tokovi)
 • Izrada prijave poreza na dobit
 • Robno knjigovostvo
 • Materijalno knjigovodstvo (vođenje repro materijala po planskim i nabavnim cijenama)
 • Salda konti kupaca i dobavljača ( izvodi otvorenih stavaka mjesečno ili po potrebi )
 • Analitika osnovnih sredstava i obračun amortizacije
 • Blagajničko poslovanje ( devizno i kunsko )
 • Prijava i odjava radnika
 • Obračun plaća i svi pripadajući obrasci
 • Matična evidencija radnika
 • Obračun PDV-a ( vođenje knjiga URA i IRA, ispis mjesečnog obrasca s ispisom virmanskih uplata ili povrata PDV a )
 • Devizno knjigovodstvo
 • Financijsko knjigovodstvo ( glavna knjiga, bruto bilanca, dnevnik knjiženja )
 • Izrada godišnjih obračuna s financijskim izvješćima za poslovodni odbor -financijski, porezni savjeti
 • Svi ostali potrebiti poslovi na zahtjev klijenata
 • slanje E-računa
 • Vođenje poslovnih knjiga obrtnika
 • Knjiga primitaka i izdataka
 • Knjiga prometa
 • Popis dugotrajne imovine
 • Izrada poreznih prijava (DOH)
 • Obračun plaća
 • Nalozi za plaćanje putem poslovnih banaka
 • Svi izvještaji za porezne uprave
 • Sve potrebne evidencije koje zahtijevaju matične kuće

Što činimo

za vas?

Prilagođavamo se svakom pojedinom komitentu, te njegovim potrebama.

Cilj nije samo ispunjavanje zakonskih obveza već i usmjeravanje poduzetnika prema ekonomičnijem poslovanju, te poreznim uštedama koje omogućavaju zakonski okviri.

 • Mogućnost predaje propisanih obrazaca i izvještaja elektronskim putem (e-Porezne, web servisa Fine, e-mirovinsko)
 • Jamčimo potpunu sigurnost i tajnost Vaših podataka
 •  Prema dogovoru preuzimanje dokumentacije moguće je elektronskim putem, na Vašoj ili našoj lokaciji
 • Nudimo mogućnost plaćanja svih Vaših računa putem Vašim mBanking aplikacija
 • Vršimo knjigovodstvene usluge na više programskih rješenja
 • Prilagođavamo se programskim rješenjima potrebama naših klijenata

Što vam pružamo

ISKUSTVO I PROFESIONALNOST
DOSTUPNOST I STALOŽENOST
STRUČNOST I POVJERENJE

Za vaše uredno poslovanje

i

miran san!

SIGURNOST I KONTROLA
SISTEMATIČNOST i PRAVOVREMENOST
PREDANOST I PEDANTNOST

Kontaktirajte nas
s povjerenjem.

M-REVIZIJA d.o.o.
Savezne Republike Njemačke 10, Zagreb
OIB: 29578809177 
tel: 01 36 68 082, fax: 01 36 68 045
info@m-revizija.hr

Ured:

Maksimirska cesta 284, Zagreb

Lokacija na karti >>

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – petak
8 – 16 sati